Opinie

Tegenstanders windenergie zijn "grotere bedreiging samenleving dan terroristen"

LEEUWARDEN, 19 juni 2014 - redactie - Lieuwe Jensma verklaart, in de LC van 19 juni, tegenstanders van windenergie vogelvrij en gooit een grote steen in de vijver van de Fryske Mienskip. Tegenstanders vormen een grotere bedreiging voor onze samenleving dan bijvoorbeeld terroristen. Zij staan een onafhankelijke energievoorziening in de weg. Actie is nodig, grootschalige elektriciteitsproductie met windmolens is noodzakelijk. Jensma is directeur van een bedrijf dat een nieuwe generatie windmolens ontwikkelt en patenteert.


We moeten onafhankelijk worden van de import van fossiele brandstoffen en daarom op grote schaal overschakelen op duurzame energie. "In plaats van een Deltaplan, zou er nu een Energieplan moeten komen." En: "Het is nog niet te laat, maar het wordt wel tijd voor actie." De overheid moet meer doen. Marktpartijen worden "indirect" tegengewerkt.

Over tegenstanders: "natuurlijk" moet de overheid met een "duidelijke" compensatie komen voor "daadwerkelijk" gedupeerden. "Maar querulanten moeten de uitvoering van een energieplan niet kunnen vertragen. Daarmee vormen zij een grotere bedreiging voor onze samenleving dan bijvoorbeeld terroristen. Dit klinkt extremistisch maar uitval van de electriciteitsvoorziening gedurende meerdere dagen zal tot volledige ontwrichting van onze samenleving leiden."

Totalitair
Jensma levert een - verbaal - gewelddadige bijdrage aan de windenergie discussie in Friesland.
Zijn redenatie gaat volgens een bekend fundamentalistisch, totalitair schema. Formuleer een hoger, heilig doel. Verklaar dat sprake is van een noodsituatie en dat nu actie nodig is, want straks is het te laat.
Opposanten vertragen de oplossing. En zijn daarmee erger dan terroristen. Het rijk moet nu ingrijpen: plaats zeurpieten buiten de wet. Dan kunnen marktpartijen de noodsituatie oplossen.

Extremistisch
Jensma is directeur van Renewable Energy Revolution BV (RER BV) in Heerenveen. Het bedrijf ontwikkelt en patenteert een nieuwe generatie windturbines. Jensma heeft dus een zakelijk belang. Niets mis mee. De zakenman vraagt de overheid tegenstanders uit te schakelen. Dat gaat ver. Bekeken vanuit zijn belang: wie niet waagt, die niet wint.

Jensma gaat echter - verbaal - over de schreef als hij probeert zijn tegenstanders met het etiket 'grotere bedreiging dan terroristen' buiten de discussie en de wet te plaatsen. Dat "klinkt" niet extremistisch, dat ZIJN extremistische woorden. Dat doet de discussie gevaarlijk escaleren.

Als Lieuwe Jensma meent een deel van de tegenstanders vanwege een hoger doel buiten de discussie, buiten de wet te kunnen plaatsen, dan staat het de in hun burgerrechten bedreigde tegenstanders vrij om Jensma buiten de discussie, buiten de wet te plaatsen.

Extremisme versus extremisme. Ook een bekend patroon. Zo is de Fryske Mienskip inderdaad hard op weg naar een nieuwe strijd tussen Skieringers en Verkopers, en komt de grens tussen verbaal en fysiek geweld in zicht.

19-6-2014 10:50 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Opinie

Meer Opinie